Dzisiaj jest: 21.5.2022, imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Bęben Los Angeles - badanie odporności kruszywa na ścieranie

Dodano: miesiąc temu Czytane: 42
Ilość głosów:

Powszechnie wiadomo, że materiały wykorzystywane do budowy dróg muszą posiadać odpowiednie parametry. Jednym z kluczowych jest odporność kruszywa na ścieranie, na co pozwala bęben Los Angeles.

Bęben Los Angeles - badanie odporności kruszywa na ścieranie
Czym jest ten przyrząd? Na czym polega badanie? Odpowiedź znajduje się w niniejszym artykule.

Co to jest bęben Los Angeles?

Jak wspomniano we wstępie bęben Los Angeles to przyrząd badawczy, który pozwala określić odporność kruszywa na ścieranie. Wykorzystywana jest w tym celu metoda Los Angeles, która odwzorowuje warunki pracy kruszywa w nawierzchni, a co za tym idzie pozwala ocenić jego odporność na ścieranie. Badanie ścieralności przy użyciu tej metody polega na określeniu procentowego ubytku masy ziaren kruszywa na skutek ich wzajemnego ścierania z udziałem kul stalowych umieszczonych w bębnie Los Angeles. W ten sposób ustala się współczynnik LA (Los Angeles), który jest procentowym wyrażeniem części masy próbki analitycznej, która po ukończonym badaniu przeszła przez sito o wielkości oczek 1,6 mm.

Jak zbudowany jest bęben Los Angeles? Przyrząd składa się ze stalowego, poziomego cylindra, który dzięki napędowi elektrycznemu obraca się z prędkością 32 obrotów na minutę. W cylindrze umieszczone są natomiast stalowe kule normatywne, które odpowiadają za ścieranie kruszywa. Sam cylinder znajduje się w metalowej, solidnej obudowie, która jest także dźwiękoszczelna. W efekcie przeprowadzenie badania jest jak najbardziej bezpieczne, a sam bęben Los Angeles musi posiadać również wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa, który znajduje zastosowanie w awaryjnych sytuacjach. Niezbędnym elementem przyrządu badawczego jest także licznik, który nie tylko liczy obroty bębna, ale również zatrzymuje go po wykonaniu określonej ich liczby. W efekcie badanie odbywa się zgodnie z normą PN-EN 1097-2.

Badanie odporności kruszywa na ścieranie przy użyciu bębna Los Angeles

Badanie odporności kruszywa na ścieranie w bębnie Los Angeles polega na obtoczeniu próbki materiału ze stalowymi kulami znajdującymi się w bębnie przez określoną wcześniej ilość cykli. Dopiero po jego zatrzymaniu można określić pozostałość kruszywa na sicie 1,6 mm. Należy również pamiętać, że bęben Los Angeles, który będzie wykorzystywany do badania musi być zgodny z obowiązującymi normami, czego przykładem są przyrządy dostępne na https://viateco.eu/produkt/beben-los-angeles/. Poza tym istotne jest także odpowiednie przygotowanie próbki do badania, której masa powinna wynosić 5000 g±5 g. Ważne jest również jej uziarnienie, a parametr ten powinien wyglądać następująco:

– zawartość kruszywa do 12,5 mm 60-70%, lub
– zawartość kruszywa do 11,2 mm 30-40%.

Jak przebiega badanie w bębnie Los Angeles? Najpierw należy umieścić w nim stalowe kule, a następnie odpowiednio przygotowaną próbkę analityczną. Następnie trzeba wykonać 500 obrotów bębna, ze stałą prędkością utrzymującą się w granicach 31÷33 obr/min. Kolejnym krokiem jest przesianie na mokro na sicie 1,6 mm, co jest zgodne  normą PN-EN 933-1. Na koniec należy jeszcze pozostałość na sicie 1,6 mm wysuszyć w temperaturze 110 ±5°C, co pozwala uzyskać stałą masę, którą waży się w temperaturze pokojowej. Masa (m), która zostaje uzyskana w procesie ważenia umożliwia obliczenie współczynnika Los Angeles (LA), do czego służy wzór:

LA = (5000 – m)/50

Dlaczego bada się odporność kruszywa na ścieranie?

Warto mieć świadomość, że badanie odporności kruszywa na ścieranie przy użyciu bębna Los Angeles to metoda pozwalająca sklasyfikować beton, w którym zostało użyte dane kruszywo. Określa się w tym celu współczynnik LA, którego wysokość odpowiada wytrzymałości betonu. Warto podkreślić, że im niższy współczynnik LA kruszywa, tym wyższa będzie wytrzymałość betonu, do produkcji którego zostanie ono użyte. Przykładowo przy współczynniku LA mniejszym lub równym 30 klasa wytrzymałości betonu to minimum C50/60. Należy również mieć świadomość, że odporność kruszywa na ścieranie, która jest wynikiem badania w bębnie Los Angeles jest jednym z parametrów, który pozwala zastosować je w betonie konstrukcyjnym w budownictwie komunikacyjnym, co określa Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST).

Podsumowując należy stwierdzić, że bęben Los Angeles to specjalistyczny przyrząd badawczy, który umożliwia zbadanie odporności kruszywa na ścieranie. Warto jednak pamiętać, że miarodajny wynik badania można uzyskać wyłącznie dzięki prawidłowemu użyciu bębna, przygotowaniu odpowiedniej próbki oraz przestrzegania zasad określonych przez normę PN-EN 1097-2.

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Co prawdziwy mężczyzna powinien wybudować?
Odpowiedź na powyższe pytanie: