Dzisiaj jest: 17.4.2024, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina

Aktualne przepisy usytuowania szamba 2018 rok

Dodano: 6 lat temu Czytane: 122160 Autor:
Ilość głosów: 3643

Czy coś się zmieniło odnośnie odległości w jakich możemy posadowić zbiornik na szambo? Sprawdziliśmy to przeczytaj artykuł.

Aktualne przepisy usytuowania szamba 2018 rok
"Szamba, czyli zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane na działkach które nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji. Przy lokalizacji szamba w zabudowie jednorodzinnej należy ściśle przestrzegać odległości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zgodnie z przepisami, położenie zbiornika bezodpływowego powinno spełniać poniższe wymagania:
• Odległość zbiornika bezodpływowego od studni (ujęcia wody pitnej) musi wynosić min. 15 m,
• Szambo powinno znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego,
• Zbiornik należy posadowić w odległości min. 2 m od granicy działki oraz drogi,
• Odległość od rurociągów z wodą lub gazem min. 1,5 m,
• Odległość od przewód elektrycznych min. 0,8 m,
• Osadniki podziemne mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy czym wyprowadzenie ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną musi być co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych od tych budynkach.

Można umiejscowić taki zbiornik w granicy działki, ale pod warunkiem, że na sąsiedniej działce umiejscowione też będzie szambo w tym samym miejscu. Przed zakupem szamba należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w gminie. Dotyczy to zbiorników o pojemności do 10m3. Na zbiorniki o większych pojemnościach potrzebne jest pozwolenie na budowę. Do rozpoczęcia budowy możemy przystąpić jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji, Starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe jeżeli jego realizacja m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia. Zbiorniki na nieczystości ciekłe o pojemności ponad 50m3 umiejscawiane są zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Na popularności zyskują ostatnio zbiorniki do gromadzenia wody opadowej. Jeśli chodzi o przepisy, to nie ma dokładnych uregulowań prawnych. Przyjmuje się, że zbiorniki na deszczówkę powinny spełniać takie same przepisy jak przydomowe oczyszczalnie ścieków. Regualcje prawne określają parametry jakie powinna spełniać woda, która jest odprowadzana do gruntu (nie może zawierać więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz maksymalnie 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych). Dodatkowo można zgłosić instalacje do zakładu wodociągowego w celu wystąpienia o opomiarowanie takiej instalacji. Pozwoli to na obniżenie kosztów związanych z usuwaniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Montuje się wtedy wodomierz pomiędzy dopływem ze zbiornika na deszczówkę do centrali deszczowej rozprowadzającej wodę w budynku i na wyjściu do podlewania do ogrodu. Umożliwia to nam określenie ilości ścieków, które nie zostają odprowadzone do kanalizacji.
 
Jeśli chcą Państwo dokładniejszych informacji odnośnie zagadnień prawnych na temat zbiorników na nieczystości ciekłe zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszym pracownikiem (przypis Redakcji – numer telefonu 501-502-374). Od 2002 roku parę drobiazgów się zmieniło np. stosowanie kominków wentylacyjnych w zbiornikach – obecnie nie są wymagane."
 
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Co prawdziwy mężczyzna powinien wybudować?
Odpowiedź na powyższe pytanie:
Komentarze (Ilość: 4)
Rosnąco Standardowy
 • odległości
  2018-11-19 09:16:14 Zgłoś
  Witam. Proszę o podanie przepisu stanowiącego że odległość szamba od rurociągu z gazem musi wynosić 1,5m
  • odległości
   2020-01-11 18:58:30 Zgłoś
   polecam zapytać doświadczonego projektanta, geodetę lub architekta, ale takiego z uprawnieniami.
 • likwidacja szamba
  2019-03-04 10:29:49 Zgłoś
  Witam, czy likwidując stare betonowe szambo, jestem zobligowany stosować szczególne wytyczne? czy są jakieś przepisy które określają proces wyburzenia?
 • uwaga
  2020-07-03 17:09:33 Zgłoś
  Odległość od okien i granicy działki do pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych, a nie nie samych zbiorników. To ogromna różnica!