Dzisiaj jest: 13.8.2020, imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy

Co to jest KRS - Krajowy rejestr sądowy

Dodano: 3 lata temu Czytane: 3772
Ilość głosów: 36

Krajowy Rejestr Sądowy czyli czym jest KRS. Otrzymujemy wiele zapytań na temat postanowiliśmy trochę objaśnić sprawę.

Co to jest KRS - Krajowy rejestr sądowy
Dawniej rejestr handlowy, dziś Krajowy Rejestr Sądowy stanowi doskonałe źródło informacji o wszystkich przedsiębiorcach w Polsce, którzy mają obowiązek być w nim zarejestrowani.

  Zakładając zatem działalność gospodarczą każdy musi posiadać wiedzę czy istnieje obowiązek rejestracji  swojej firmy w KRS.
Krajowy Rejestr  Sądowy czynnie działa od 1 stycznia 2001 roku. Podstawą do jego stworzenia była ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS jest bazą danych, która informuje  o prawnym stanie faktycznym określonego przedsiębiorstwa. Co ważne- dzięki niemu mamy jawny dostęp do informacji o wszelkich zaległościach podatkowych, celnych, Zus-owskich, wobec wierzycieli i nieuregulowanych wierzytelnościach. KRS to:
 • Rejestr przedsiębiorców
 • Rejestr dłużników
 • Rejestr organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 
Należy jednak podkreślić, że nie każde przedsiębiorstwo ma obowiązek dokonania wpisu w KRS.  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje, następujące podmioty:
 • Spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, europejskie
 • Spółki komandytowo-akcyjne
 • Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółdzielnie, spółdzielnie europejskie
 • Przedsiębiorstwa państwowe
 • Instytuty badawcze
 • Instytucje gospodarki budżetowej
 • Towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagraniczne
 • Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terenie Polski
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski w zakresie wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
 • Inne osoby prawne lub podmioty zwane stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, zawodowymi, fundacjami i zakładami publicznej opieki zdrowotnej.
Jeśli już mamy obowiązek wpisania działalności do Krajowego Rejestru Sądowego lub chcemy zmienić istniejący w nim wpis należy złożyć  odpowiedni  wniosek w zależności od formy naszej działalności.
Wszelkie opłaty związane z rejestracją przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym znajdują się w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oto kilka z nich:
Stały wpis podmiotu do   rejestru
 
Podmiot podlegający wpisowi do Rejestru przedsiębiorców Podmiot podlegający wpisowi do Rejestru stowarzyszeń, organizacji publicznych, społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 
Podmiot podlegający wpisowi do Rejestru przedsiębiorców i Rejestru stowarzyszeń, organizacji publicznych, społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Podmiot podlegający wpisowi do Rejestru dłużników niewypłacalnych
500 zł 250 zł 500 zł 300 zł
Wprowadzenie zmian 250 zł 150 zł 250 zł
Wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców 150 zł
Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego 300 zł 300 zł 300 zł 150 zł
Przyjęcie pełnej dokumentacji 40 zł 40 zł 40 zł
Uwierzytelnienie odpisu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł

Źródło: WWW.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/


Masz firmę? Możesz dodać ją za darmo do katalogu: Tutaj można dodać firmę do katalogu firm za darmo
 
 
Każda osoba, która szuka informacji o danym podmiocie może skorzystać z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W ten sposób można zobaczyć aktualny stan prawny przedsiębiorstwa oraz przejrzeć listę dokumentów znajdujących się w elektronicznym systemie. Warto także podkreślić, że wszystkie wydruki komputerowe są tak samo ważne jak te, uzyskane w Centralnej Informacji. Wyszukiwarka umożliwia nam znalezienie informacji o danym podmiocie za pomocą numeru KRS lab nazwy przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast potrzebne są pisemne odpisy, wyciągi lub zaświadczenia musimy liczyć się z odpowiednimi opłatami.
 
 
 
Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Podmiot zarejestrowany w Rejestrze stowarzyszeń, organizacji publicznych, społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 
Podmiot zarejestrowany w Rejestrze dłużników Elektroniczny katalog dokumentów
Opłata za odpis pełny 60 zł 60zł 60 zł
Opłata za odpis aktualny 30 zł 30 zł 30 zł
Opłata za wyciąg z działu I 10 zł 10 zł
Opłata za wyciąg za każdy następny dział 5 zł 5 zł
Opłata za zaświadczenia 15 zł 15 zł 15 zł
Opłata za wydanie informacji w formie pisemnej 5 zł 5  zł
Opłata za kopię dokumentu elektronicznego 50 zł

Źródło: WWW.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/

 
 
Wszystkie formularze przeznaczone do składania wniosków w wersji  papierowej znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Warto jednak podkreślić, że każdy podmiot ma możliwość skorzystania z Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowanych, Centralnej Informacji oraz MSiG czyli Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wymaga to jednak posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wówczas wszelkie dokumenty ( w formacie PDF, doc, odt, txt, rtf) mogą być składane w wersji elektronicznej.
 

Opracowane na podstawie: WWW.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry/krajowy-rejestr-sadowy/oplaty-obowiazujace-w-postepowaniu-rejestrowym/,               Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późniejszymi zmianami)

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Co prawdziwy mężczyzna powinien wybudować?
Odpowiedź na powyższe pytanie: