Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Dodano: 4 lata temu Czytane: 2634 Autor:
Ilość głosów: 29

Od pewnego czasu na rynku przewozu towarów działa usługa „e-Przewóz”. Oferuje ją od kwietnia 2017 roku Krajowa Administracja Skarbowa. Co to jest?

System monitorowania drogowego przewozu towarów
Usługa „e-Przewóz” została stworzona w związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ma ona za zadanie pomóc firmom transportowym, przedsiębiorcom wysyłających oraz odbierających towary sprostać wymogom ustawy.
Usługa ta dostępna jest na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych czyli PUESC. Za pomocą niej możliwa jest obsługa wszystkich operacji związanych z przewozem towarów, które wymagane są w rejestrze zgłoszeń SENT. System kierowany jest  do  podmiotów zajmujących się przewozem towarów:
 • Objętych PKWiU od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.41. 20.59.42, 20.59.43 zawierających alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki wyżej wymienionych towarów przekracza 500 kg lub przekracza objętość 500 litrów
 • Objętych pozycjami CN: 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy, 2707, 2710, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierających alkohol etylowy, 3820 zawierających alkohol etylowy, 3824 i 3826, jeżeli masa brutto wymienionych towarów przekracza 500 kg lub 500 litrów
 • W postaci alkoholu całkowicie skażonego wskazanymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego, w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów
 • W postaci suszu tytoniowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce
 • Innych niż wyżej wymienione, w stosunku do których uzasadnione jest prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego
Zatem usługa skierowana jest do:
 • Podmiotów wysyłających czyli realizujących dostawę towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz ich eksport
 • Podmiotów odbierających czyli realizujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz ich import.
 
Przewoźnik ma obowiązek uzyskania określonego numeru referencyjnego od wyżej wymienionych podmiotów i przekazania go dalej osobie kierującej. Sam przewoźnik natomiast ma obowiązek wyłącznie uzupełnić zgłoszenie zanim rozpocznie się przewóz towaru. Musi zatem wprowadzić do systemu:
 • Wszystkie dane przewoźnika
 • Numery rejestracyjne jakie posiada środek transportu
 • Datę faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru
 • Zaplanowaną datę zakończenia przewozu towaru
 • Numer zezwolenia, licencji lub zaświadczenia
 • Dane adresowe miejsca, do którego będzie dostarczony towar lub miejsce zakończenia jego transportu
 • Numer jaki posiada dokument przewozowy związany z przewożonym towarem.
Należy także przyjrzeć się sytuacji kiedy przewóz towaru będzie następował w tak zwanym tranzycie czyli przez terytorium Polski -  z państwa do państwa członkowskiego (Unia Europejska). Tu także przewoźnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia przewożonego towaru. Musi on jednak przesłać do rejestru  zgłoszenie zanim zacznie się transport towaru na terytorium kraju. Dzięki temu dostanie numer referencyjny tego zgłoszenia. W takim przypadku przewoźnik  przekazuje informacje dotyczące:
 • Danych przewoźnika
 • Danych  nadawcy towaru
 • Danych odbiorcy towarów
 • Daty i miejsca rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju
 • Miejscu, w którym przewóz towaru będzie zakończony na terytorium kraju
 • Planowanej daty  zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju
 • Danych towaru, który jest przewożony
 • Numeru dokumentu przewozowego
 • Numeru zezwolenia, licencji lub zaświadczenia jeśli takie są wymagania
 • Numeru rejestracyjnego środka transportu
 
Przewoźnik jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w czasie uzupełniania zgłoszenia. Może to być na przykład podanie numeru ciągnika siodłowego. Jak to się mówi „wszystko się może zdarzyć” więc jeśli przewóz towaru nie został rozpoczęty a zgłaszał go przewoźnik w tranzycie należy zaktualizować zgłoszenie o odstąpienie od tego przewozu.
Zanim nastąpi przewóz towaru przewoźnik ma obowiązek podania kierującemu przewozem numeru referencyjnego lub dokumentu, który zastępuje zgłoszenie, ale potwierdza przyjęcie takiego dokumentu. Jest to możliwe przede wszystkim w przypadku awarii systemu po stronie Krajowej Administracji Krajowej. Może także pokazać dokument, który mówi o ewentualnych przesunięciach w magazynie.  Warto wspomnieć, że weryfikacja numeru referencyjnego jest dostępna dla każdego podmiotu, który dokonuje realizacji związanej z przewozem. Jest to możliwe na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-status.
 
System monitorowania drogowego nie dotyczy towarów objętych podkategoriami takimi jak:
 • PKWiU 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów
 • PKWiU 20.14.74  nieoznaczonych znakami akcyzowymi w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów
 • PKWiU 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów
 • PKWiU od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów
 • PKWiU 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów
 • CN 2207 nieoznaczonych znakami akcyzowymi w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów
 • CN 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów
 • CN2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów
 • CN 3403 w opakowaniach nie większych niż 16 litrów
 • CN 3811 w opakowaniach nie większych niż 16 litrów
 • CN 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów
Poza tym systemowi monitorowania nie podlega towar przewożony przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych (Dz. U. z 2016 r), objęty procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu wraz z wywozem powrotnym.
 
Warto podkreślić, że niedopełnienie obowiązku, które przewiduje ustawa związane jest z nałożeniem kary pieniężnej i grzywny. Jeśli przewoźnik nie dokona zgłoszenia lub towar nie odpowiada rodzajowi, ilości czy masie zgłoszonej przez przewoźnika może spodziewać się kary pieniężnej w wysokości 20 000 zł. Jeśli przewoźnik posiada nie w pełni uzupełnione zgłoszenie kara pieniężna będzie wynosić 5 000 zł. W przypadku podmiotu wysyłającego,  podmiotu odbierającego lub przewoźnika, który  zgłosił dane niezgodne z faktem faktycznym , ale nie dotyczące towaru nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000zł.
 
Opracowane na podstawie: Ustawa z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, http://puesc.gov.pl, WWW.mf.gov.pl/ministerstwo-finansowWYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM MONITOROWANIA: Obowiązuje od 22 września 2017 r.

Jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej
objętość przekracza 500 litrów
* kody CN stosuje się w przypadku przewozu towarów przez terytorium kraju i dla
wyrobów akcyzowych
NOMENKLATURA SCALONA (CN)*
 • CN 1507 olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów.
 • CN 1508 olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane
  chemicznie, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub
  26 litrów
 • CN 1509 oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1510 pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale
  niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji
  z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509, z wyłączeniem opakowań
  jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1511 olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1512 olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich
  frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem
  opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1513 olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje,
  nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem opakowań
  jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1514 olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale
  niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem opakowań jednostkowych
  nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1515 pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje,
  nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, z wyłączeniem opakowań
  jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1516 tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie
  uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane,
  nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem opakowań
  jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • CN 1517 margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych
  lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne
  niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 - z wyłączeniem
  margaryny i margaryny płynnej, z wyłączeniem opakowań jednostkowych
  nie większych niż 26 kg lub 26 litrów.
 • CN 2207 nieoznaczone znakami akcyzy - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy
  alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe,
  o dowolnej mocy, skażone, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych
  niż 5 litrów.
 • CN 2707 oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej;
  podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa
  niż składników niearomatycznych, np. benzen, toluen, ksylol, naftalen
 • CN 2710 oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe;
  preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy
  lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów
  bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów,
  np. benzyna lakiernicza, benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, oleje napędowe, oleje
  opałowe; oleje odpadowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych
  niż 11 litrów
 • CN 2905 alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane
  pochodne, np. alkohol metylowy, alkohol propylowy, alkohol izopropylowy, alkohol
  butylowy, sorbitol, glikol, gliceryna, z wyłączeniem opakowań jednostkowych
  nie większych niż 11 litrów.
 • CN 2917 kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy;
  ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • CN 3403 preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do
  rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi,
  preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach); preparaty
  w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry
  wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem
  preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów
  ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, z wyłączeniem
  opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów.
 • CN 3811 środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania; inhibitory tworzenia się żywic; dodatki
  zwiększające lepkość; preparaty antykorozyjne; pozostałe preparaty dodawane do
  olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych
  samych celów, co oleje mineralne, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie
  większych niż 16 litrów
 • CN 3814 zawierające alkohol etylowy - organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki,
  gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów.
 • CN 3820 zawierające alkohol etylowy - środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny
  przeciwoblodzeniowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż
  16 litrów.
 • CN 3824 gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty
  przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się
  z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
  np. oleje fuzlowe powstające jako produkt uboczny przy produkcji alkoholu
  etylowego.
 • CN 3826 biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy
  olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
  susz tytoniowy - za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest
  połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym (kod systemowy
  0001) – bez względu na jego ilość w przesyłce
  alkohol skażony - Wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi zawierające alkohol
  całkowicie skażony (kod systemowy 0002)

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU)
 • 10.41.21 - olej z orzeszków ziemnych surowy, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.22 - oliwa z oliwek surowa, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż
  26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.23 - olej słonecznikowy surowy, z wyłączeniem opakowań jednostkowych
  nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.24 - olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy, z wyłączeniem opakowań
  jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.25 - olej palmowy surowy, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż
  26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.29 - pozostałe surowe oleje roślinne, z wyłączeniem opakowań jednostkowych
  nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.51 - olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.52 - olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane
  chemicznie, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub
  26 litrów
 • 10.41.53 - oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.54 - olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.55 - olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.56 - olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane
  chemicznie, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub
  26 litrów
 • 10.41.57 - olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.58 - olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.41.59 - pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe
  tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego)
  oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane
  chemicznie, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub
  26 litrów
 • 10.41.60 - oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane,
  ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych
  niż 26 kg lub 26 litrów
 • 10.62.14 - olej kukurydziany, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26
  kg lub 26 litrów
 • 19.20.21 - benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą
 • 19.20.22 - paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
 • 19.20.23 - oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie
  indziej niesklasyfikowane
 • 19.20.24 - nafta inna niż lotnicza
 • 19.20.25 - paliwo typu nafty do silników odrzutowych
 • 19.20.26 - oleje napędowe
 • 19.20.27 - oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji,
  gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 19.20.28 - oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 19.20.29 - oleje smarowe z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej
  niesklasyfikowane, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11
  litrów
 • 20.14.74 – nieoznaczony znakami akcyzy - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy
  alkoholu 80% obj. lub większej, z wyłączeniem opakowań jednostkowych
  nie większych niż 5 litrów
 • 20.14.75 - alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 5 litrów
 • 20.59.41 - preparaty smarowe, z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16
  litrów
 • 20.59.42 - środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów,
  z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów
 • 20.59.43 – zawierające alkohol etylowy - płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające
  zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, z wyłączeniem opakowań
  jednostkowych nie większych niż 11 litrów
 • 20.59.57 - gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole
  nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali
  zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów,
  zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu
 • 20.59.58 - biodiesel
 • 38.12.25 - oleje odpadowe
Źródło: gov.pl
Dodaj komentarz
Dodaj komentarz Ukryj formularz
Jak nazywa się ten portal
Odpowiedź na powyższe pytanie: